Psykoterapia Lehtonen

Minusta

Olen aktiivisesti keskusteleva, mutta kuunteleva ja rauhallinen psykoterapeutti. Kokemukseni monenlaisten elämäntilanteiden kohtaamisesta on opettanut minulle, että tehtäväni on toimia säiliönä ihmisten kärsimyksille ja palauttaa näitä säilöttyjä asioita keskusteluun. Hätäilemällä ei pysyviä muutoksia tapahdu.

En ole kenenkään toisen elämän asiantuntija, ja yleensä asiakkaani kiittelevät minua siitä, että heidän omat ajatuksensa ovat saaneet tilaa ja uusia ulottuvuuksia sekä näkökulmia keskustelujen aikana. Toisinaan annan kotitehtäviä ja kerron faktoja tutkimustuloksista, mutta yleensä kääntelen asioita monelta suunnalta asiakkaitteni kanssa. Asiakkaat itse päättävät, minkä näkökulman he valitsevat ja mitä elämällään tekevät.

Seksuaalisuus ja aggression tunteen käsittely ovat minun erikoisalaani. Vastaanotollani ei tarvitse pelätä tai hävetä puhua, jos näiden asioiden käsittely on tarpeellista.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Aloitin sairaanhoitajaopinnot vuonna 1988 ja siitä lähtien toimin psykiatrisilla osastoilla sijaisena, kunnes valmistuin 1992 lopussa psykiatriseksi sairaanhoitajaksi.  Vuoden 1993 alussa aloitin psykiatrisessa kuntoutuskodissa sairaanhoitajana. 1993-94 kävin armeijan, ollen sielläkin töissä varuskuntasairaalassa. Vuosina 1996-2000 toimin kriisityöntekijänä Suomen Mielenterveysseuran SOS-autossa, jossa kohtasimme ihmisiä, jotka olivat kriisissä esim. läheisen äkillisen kuoleman johdosta tai onnettomuuden, mielenterveysongelmien, itsemurhauhan, parisuhdeongelmien ja lähisuhdeväkivallan takia. Vuosina 2001-2006 toimin psykoterapeuttina Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen instituutissa tavaten yksilöitä, pareja ja perheitä monenlaisissa elämänkriiseissä. Vuonna 2006 siirryin Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalle, jossa toimin pääasiassa poikien ja miesten elämänhallinnallisten asioiden parissa niin psykoterapeuttina, seksuaaliterapeuttina kuin vaikuttamistyötä tehden, mm. tavaten paljon poliitikkoja ja muita päättäjiä, sekä luennoiden ja kouluttaen ammattilaisia, koululaisia, opiskelijoita sekä vanhempia vanhempainilloissa. Viimeiset neljä vuotta toimin Poikien ja nuorten miesten keskuksen päällikkönä, kunnes aloitin vuoden 2017 alussa kokopäiväisenä ammatinharjoittajana Väestöliiton Terapiapalvelut Oy:ssa. Vuoden 2023 alussa avasin vastaanoton myös Tikkurilaan, Kultarikontielle.

Koulutukseni

Psykiatrinen sairaanhoitaja -92
Perhepsykoterapeutti, erityistaso -01
Seksuaaliterapeutti -06
Perhepsykoterapeutti, vaativa erityistaso (kouluttajapsykoterapeutti) -12
Paripsykoterapeutti -17
Tieteellinen hypnoosi-yhdistyksen peruskoulutus, -20
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, -21
Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus -21
Tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot -23

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoilla keskustellaan asioista, mitkä asiakkaan tai asiakkaiden mielestä ovat tärkeitä. Toisinaan annan omia ajatuksiani ja tuntojani asiakkaan tilanteesta hänen pureskeltavakseen, jotta hän pääsisi omassa asiassaan eteenpäin. Perheterapeuttisen sukupuun piirtämisellä syvennytään menneeseen nykypäivän ilmiöiden ymmärtämiseksi. Ajatus- ja tunnekarttoja piirrellään, ja lapsena opittuja vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdemalleja pohditaan. Joskus on hyvä tehdä rentoutusharjoituksia ja etsiä mielikuvista turvapaikkaa, mihin voi tiukan paikan tullen paeta turvaan rauhoittumaan. Pariterapiassa kuunnellaan molempia tasapuolisesti. Välillä keskustelen vain toisen kanssa ja toinen kuuntelee, hetken päästä vaihdetaan toisinpäin. Autan paria keskustelemaan heille tärkeistä asioista. Pariterapian tavoite voi olla parempi parisuhde tai esim. sen seksuaalisuus. Joskus mietitään jonkin trauman merkitystä parisuhteelle. Tavoitteena voi olla myös mahdollisimman hyvä ero sekä aikuisille että lapsille. Joskus pohditaan paljonkin lasten kasvatukseen liittyviä asioita ja pyritään löytämään asiakkaiden näköisiä ratkaisuja niihin. 
Olen valmistunut Suomen tieteellinen hypnoosi ry:n hypnoosin perusteet-koulutuksesta syksyllä 2020, joten voi olla, että päädymme asiakkaan kanssa kokeilemaan hypnoosia esim. rentoutuksena. Hypnoosityöskentely tehdään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä ja hänen luvallaan. Lue lisää hypnoosista https://tieteellinenhypnoosi.fi/

Asiakaskuntani

Tutkimusten mukaan asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on suurin tekijä onnistuneessa terapiassa. Yhteistyö syntyy tapaamisissa, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Seksuaalisuuteen ja aggression hallintaan sekä parisuhteeseen liittyvien haasteiden auttamisessa olen parhaimmillani. Itsetunto, erouhka, sivusuhteet, parisuhteen eri vaiheiden kriisit sekä sairastumisen vaikutus parisuhteeseen kiinnostavat minua.

Tunnekeskeinen pariterapia

Olen valmistunut tunnekeskeisen pariterapian syventävistä opinnoista ja olen Tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen jäsen. Lue lisää yhdistyksen sivuilta, https://tunnekeskeinenpariterapia.fi 

Kehon ja mielen yhteys

Olen aina ollut kiinnostunut kehon ja mielen yhteyksistä hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Olen suorittanut psykofyysisen psykoterapian perusopinnot. Tämän koulutuksen kautta olen saanut lisää välineitä käsitellä asiakkaan ahdistukseen, jännittämiseen, suuttumiseen ja niiden aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen liittyviä kehollisia tuntemuksia.